Krinkel - Huiswinkel

Krinkel huiswinkel

Wat   -   Wie
Jaren geleden was er  in het pittoreske stadje Lier, een mooie winkel met de naam Krinkel; in die tijd mijn hoofdbezigheid.  Op een zekere dag kwamen er twee jonge meisjes Krinkel binnengestapt en ze vroegen prompt, beleefd en vriendelijk: “weet jij wat ‘krinkel’ eigenlijk betekent? “  Verbaasd was ik van die vraag door deze twee jonge kinderen gesteld.  Alvorens er iets uit mijn mouw geschud kon worden gaf één van hen zelf al het antwoord.  “Wel”, zegde ze, “als je een steentje in het water gooit, dan  vormen zich  rond dat steentje kringen, kringen die alsmaar verder en verder uitdeinen, tot  aan en voorbij  de oever, en heel die bewegende  kringenvorm, dat is een “krinkel”….. 
Wanneer die krinkel dan volledig uitgedeind is, komt alles weer zachtjes  tot stilstand en rust, om zo de nieuwe beweging zijn werk te laten doen. . ... tot er een volgend steentje in het water terechtkomt....  enz. 
Wat een mooi beeld, dacht ik bij mezelf, en toen kreeg het woord ‘krinkel’ nog meer betekenis voor mij.  Vandaar nu ook voor deze  nieuwe winkel, in een zich vernieuwende gemeente Boom, de naam ‘Krinkel’, weliswaar een huiswinkel nu, kleinschalig en met een beperkt maar bijzonder aanbod.
Ook het prachtige gedicht van onze Vlaamse dichter en schrijver Guido Gezelle ‘oh krinklende winklende waterding’ heeft het over dezelfde krinkel, die de geheimen van verandering in zich draagt. .
Zelfs één van mijn favoriete liedjes van  Bram Vermeulen  : “ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde”  maakt duidelijk van “wat je ook doet” invloed heeft op heel je omgeving, met een reikwijdte die onmogelijk in te schatten is.
En zo is ook de werking en het belang van enkele producten die in onze huiswinkel ter beschikking gesteld worden.  Men weet van tevoren niet hoever hun gunstige invloed reikt.  Door ze te gebruiken kan men ervaren wat ze bij jezelf en je kleine en grotere omgeving teweegbrengen.
Dit zou dan een kleine bescheiden bijdrage kunnen zijn aan het helen van ons aller moeder aarde waar we met zo’n ruim zeven miljard mensen in deze tijd op terechtgekomen zijn, en waar we ons leven zo aangenaam en natuurlijk mogelijk trachten te maken.  En wij nodigen jullie uit hieraan mee te doen, ieder met zijn/haar eigen mogelijkheden. 

Van harte Welkom
                                  Maja